Pokyny k ochraně údajů

Ochrana údajů

Děkujeme za Váš zájem o naše internetové stránky a naši společnost. Bezpečnost a ochrana Vašich údajů jsou pro nás důležitými body! Chceme Vás informovat o tom, že Vaše údaje budou zpracovávány a používány pro účely vyřízení Vašich dotazů v souladu s platnými národními a evropskými předpisy o ochraně údajů (GDPR, Zákona o ochraně údajů, Telekomunikačního zákona 2003). pixelart GmbH chrání důvěrnost Vašich údajů a nebude je prodávat, pronajímat ani poskytovat třetím osobám. Následně Vám poskytneme informace o nejdůležitějších aspektech týkajících se zpracování dat v rámci naší internetové stránky.

 

Osobní údaje a kontaktní formulář

Osobní údaje jsou zaznamenávány na naší internetové stránce pouze tehdy, jestliže tyto údaje aktivně zadáte, např. v rámci kontaktního formuláře. Prostřednictvím kontaktního formuláře současně udělujete souhlas s tím, že smíme Vámi zadané údaje zpracovat v souladu se souvisejícím účelem. Tento proces probíhá výslovně na dobrovolné bázi. Uvedením komunikačních kanálů (e-mailová adresa, telefonní číslo) navíc udělujete souhlas k tomu, že Vás smíme prostřednictvím těchto komunikačních kanálů kontaktovat. Vaše údaje budou uloženy výhradně ke zpracování dotazu. Upozorňujeme na to, že v rámci Cookie (bod 4) jsou ukládány IP údaje uživatele. Kódování a přístupová omezení poskytují ochranu proti nepovolenému přístupu k zadaným a uloženým údajům.

 

Vaše práva

V zásadě Vám náleží práva na informace, oznámení, mazání, omezení, přenositelnost dat, zrušení a vznášení námitek. Pokud máte pocit, že je zpracování Vašich údajů v rozporu s právem na jejich ochranu, nebo byly nějakým způsobem porušeny Vaše právní nároky na ochranu dat, můžete podat stížnost u kontrolního úřadu. V takových případech nás písemně informujte zasláním dopisu na adresu naší společnosti, která je uvedena v tiráži.

 

Cookie

Na různých místech naší internetové stránky jsou používány Cookie. Cookie jsou miniaturní textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče ukládány ve Vašem koncovém zařízení, jestliže použijete naši webovou stránku. Tyto textové soubory obsahují informace pro účely poskytování uživatelsky optimálních služeb a jsou generovány z webových prohlížečů. Ukládány přitom nejsou žádné osobní údaje jako jméno nebo adresa. Jinými slovy: na základě příslušných informací Vás nebude možné identifikovat. Cookie umožňují naší webové stránce identifikovat Vaše opakované použití stránky, aby bylo možné prezentovat Vám prostřednictvím našeho webového serveru více individuálně upravenou, dokonalejší, rychlejší a Vašim potřebám uzpůsobenou webovou stránku. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, že bude před každým použitím Cookie vyžádán Váš souhlas s jeho použitím, nebo je možné používání Cookie celkově blokovat. Naše nabídky lze v zásadě využít i bez Cookie.

 

Google Disclaimer

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookie“, textové soubory, které budou uloženy na Vašem počítači a umožní analýzu užívání webové stránky. Informace získané prostřednictvím Cookie o Vašem užívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány ne server Google v USA.

V případě, že na této webové stránce aktivujete anonymizaci IP adresy, bude Vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských státu EU nebo jiných smluvních zemí za hranicemi evropského hospodářského území nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa odeslána na server Google v USA v kompletní podobě a teprve zde bude zkrácena. Z pověření provozovatele webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitě stránek a poskytnutí dalších služeb vůči provozovateli webových stránek souvisejících s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa odeslaná v rámci Google Analytics z Vašeho prohlížeče nebude spojována s jinými daty z Google.

Uložení Cookie můžete příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče zakázat; upozorňujeme však na to, že v takovém případě může dojít k tomu, že některé funkce této webové stránky nemusí být v jejich plném rozsahu k dispozici. Stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout, navíc můžete zamezit shromažďování dat týkajících se Vašeho užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) a vygenerovaných prostřednictvím Cookie, jejich odesílání do Google a zpracování prostřednictvím Google. Kliknutím na následující odkaz zabráníte shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics.
Bude aktivována funkce Opt-Out-Cookie, která nebude umožňovat shromažďování Vašich dat při návštěvě této webové stránky: deaktivovat Google Analytics.

Bližší informace o podmínkách užívání a ochraně dat najdete na stránkách www.google.com/analytics/terms/de.html popř. www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce Google Analytics byl doplněn kód „gat._anonymizeIp();“, který umožní anonymní shromažďování IP adres (tzv. IP-Masking).

 

Změny našich ustanovení pro ochranu údajů

Vyhrazujeme si právo na provedení úprav tohoto prohlášení o ochraně údajů, aby byly neustále v souladu s aktuálně platnými právními požadavky nebo za účelem provedení změn našich výkonů v prohlášení o ochraně údajů, např. při zavedení nové služby.

 

Dotazy adresované osobě pověřené ochranou údajů

V případě dotazů v souvislosti s ochranou údajů jsme Vám k dispozici na e-mailové adrese: datenschutz@nevoga.com.